Anexa  2

Formular  A2.2: Curriculum Vitae

 

CURRICULUM VITAE

                                                                                                                       

Funcţia în cadrul Programului:

Cercetător - Specialist

 

 

 

 

1. Nume:

VATRĂ

 

 

 

 

2. Prenume:         

CRISTIANA ANDREEA

 

 

 

 

3. Data şi locul naşterii: 

28 iulie 1981, Bucureşti

 

 

 

4. Cetăţenie:

Română

 

 

 

 

5. Stare civilă:

Necăsătorită

 

 

 

 

6. Studii:

Facultatea de Energetică

 

 

 

 

Instituţia:

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” BUCUREŞTI

Facultatea de ENERGETICĂ.

Perioada: de la (luna, anul)

                  până la (luna, anul)

2000

2005

Grade sau diplome obţinute:

Inginer Electroenergetician

 

2005 – prezent

Doctorand cu frecvenţă la Universitatea „Politehnica” Bucureşti – Facultatea de Energetică,  în cadrul catedrei de Sisteme Electroenergetice cu tema “Tehnici şi tehnologii avansate pentru integrarea generării distribuite în reţelele electrice”.

2005 – prezent

Masterat “Sisteme performante în electroenergetică”, la Universitatea „Politehnica” Bucureşti – Facultatea de Energetică

Martie 2005 – August 2005

Bursa  Socrates - Pregătire proiect de diplomă la Politecnico di Torino, Italia, cu tema “Wind Energy Analysis and Forecasting”.

 

 

7. Titlul ştiinţific:

 

 

 

 

 

8. Experienţa profesională:

 

 

 

Perioada: de la (luna, anul)

                 până la(luna, anul)

Iunie 2006

- prezent.

Locul:

Bucureşti

Instituţia:

M WIND ENERGY, companie componenta a Grupului MARTIFER din Portugalia

Funcţia:

Electrical Project Manager/ Inginer de cercetare in electroenergetica

Descriere:

 

 

 

 

 

- Project management si cercetare in vederea conectarii parcurilor eoliene la SEN;

- Evaluarea potentialului vantului în diferite locatii;

- Realizarea Proiectului electric in vederea constructiei de centrale eoliene precum   

   si amplasarea lor in fiecare locatie.

- Managementul proiectului electric in termeni de finantare, resurse, implementare;             

 - Managementul intregului proces de obtinere de avize si certificate de mediu;

 - Culegere de date şi analizarea riscului unui proiect nou,

 - Realizarea de studii de fezabilitate impreuna cu specialisti din cadrul Martifer

    Group sau companii associate acesteia ;

 - Dezvoltarea si monitorizarea de strategii in vederea atingerii scopurilor si

    obiectivelor companiei.

Perioada:

2005 - - prezent.

Locul:

Bucureşti

Instituţia:

Universitatea Politehnica Bucureşti – Facultatea de Energetica

Funcţia:

Inginer cercetator

Descriere:

Doctorand cu frecvenţă în cadrul catedrei de “Sisteme electroenergetice”- “Tehnici şi tehnologii avansate pentru integrarea generării distribuite în reţelele electrice”.

Masterat – “Sisteme performante în electroenergetică

12. Lucrări elaborate, publicate în reviste de specialitate sau prezentate la manifestări ştiinţifice

 

Vatra C.A. – “Evaluarea productivităţii turbinelor eoliene pentru diferite zone”, publicat în revista Energetica, nr.1/2006, ISSN:1453-2360

 

Vatra C.A. - “Protectia statiilor electrice impotriva loviturilor directe de trasnet”, publicată în revista “Producerea, Transportul si Distributia Energiei Electrice si Termice” -  nr.6/2002, ISSN:1224-1113.

 

Vatra C.A. - “Aspecte privind functionarea descarcatoarelor in prezenta supratensiunilor de comutatie si temporare”,  publicată în revista  “Producerea , Transportul si Distributia Energiei Electrice si Termice” – nr.6 2003, ISSN:1224-1113.

 

Comanescu Ghe., Costinas S., Vatră C.A.  – “ The study concerning the level of accuracy of the evaluation of technological inherent consumption using an aproximative method of determination”, prezentată la Word Energy System Conference – Editia a V-a , Oradea, 17-19 mai 2004 şi publicată în Volumul de Lucrări al Conferinţei.

 

Gianfranco C., Vatră C.A. – “ Assessment of wind turbine productivity”, prezentată la Simpozionul Naţional de Siguranţă în funcţionarea SEN - SIG-2005 sept.2005, Sinaia şi publicată în Volumul de Lucrări SIG 2005.

 

Vatră C.A. – “Wind turbine productivity” – prezentată la CIEM October 2005

 

Gianfranco C., Filipo S., Vatră C.A. “Assessment of wind turbine productivity from hourly wind speed data at different sites”. ISEE (International Symposium on Electrical Engineering), 17-19 oct.2005, Târgoviste.

 

Vatră C.A  - “ Societatea Inginerilor Energeticieni din Romania”- lucrare prezentată la Stiintifica Studenteasca Universitatea “Politehnica” Bucureşti,din mai 2001. 

 

Vatră C.A  - “Protectia Statiilor  Electrice Impotriva Loviturilor Directe de Traznet ”- lucrare prezentată la Sesiunea Stiintifica Studenteasca Universitatea “Politehnica” Bucureşti, 10-11mai 2002.

 

Vatră C.A  - “Aspecte Privind Utilizarea Descarcatoarelor cu Oxizi Metalici impotriva Tensiunilor de Comutatie si   Temporare.” - lucrare prezentată la Stiintifica Studenteasca Universitatea “Politehnica” Bucureşti, 10-11mai 2002.

 

Zamfirescu D.,Vatră C.A, Tănase A., Niţă V. - “Determinarea Coeficientilor de Debit la Robineti Fluture” - lucrare prezentată la Stiintifica Studenteasca Universitatea “Politehnica” Bucureşti, 10-11mai 2002.

 

Vatră C.A., Toader C. - “Ridicarea curbelor de sarcina ale unui consumator – Studiu de caz.” lucrare prezentată la Sesiunea de Comunicari Stiintifice Studentesti Universitatea “Politehnica” Bucureşti, 14-15 mai 2004.

 

Vatră C.A. –“Wind Energy Analysis and Forecasting”. Proiect de diplomă elaborat la “Politecnico di Torino”, Italia, în perioada martie 2005 – august 2005, Bursă Socrates

 

Vatră C.A - Traducerea Broşurii 5.3.4-Perturbaţii de tensiune. Consideraţii privind alegerea echipamentului adecvat pentru limitarea golurilor de tensiune” – din cadrul Ghidului LPQI – Calitatea Energiei Electrice - publicată pe site-ul SIER (www.sier.ro)

 

13. Membru al asociaţiilor profesionale:

    - Membru al  IEEE Student Branch

    - Membru al SIER.

    - Membru al IRE.

    - Membru în Comitetul Tehnic 162 - „Coordonarea izolaţiei”, al ASRO.

 

14. Limbi străine cunoscute: Engleză (foarte bine), Italiana (nivel mediu), Franceză şi Germană (începător)

 

15. Alte competenţe:

       - Premii şi certificate:

            - Premiul “ Academician Ion S. Antoniu”  pentru merite deosebite in cercetarea stiintifica studenteasca in

                anul universitar  2001/2002

             - Premiul “ Academician Ion S. Antoniu”  pentru lucrarea  “Societatea Inginerilor Energieticieni din

               Romania”- mai 2002

             - Premiul “ Constantin Dinculescu ” pentru lucrarea “Aspecte privind Functionarea Descarcatoarelor in          

                Prezenta Supratensiunilor de Comutatie si Temporare” , mai 2002

             - Premiul II – Sesiunea stiintifica studenteasca , mai 2002 , S2-1 Energ

             - Premiul III – Sesiunea de comunicari stiintifice studentesti , mai 2004 pentru lucrarea  “ Ridicarea curbelor  

                de sarcina ale unui consumator – Studiu de caz “

             - “First Certificate in English”, grade A University of Cambridge, nr.026RO0010046, iunie 2002

             - “Autodesk Certificate of Completion – Auto CAD 2000”, mai 2001

 

 

16. Specializări şi calificări:

    -  Cursuri de specializare LPQIVES (Calitatea Energiei Electrice) octombrie 2005 –decembrie 2006

- Modul 0 - Introducere în calitatea energiei

- Modul 1 - Goluri de tensiune şi întreruperi scurte

- Modul 2 - Armonici şi interarmonici

- Modul 3 -  Fluctuaţii de tensiune/Flicker

- Modul 4 - Supratensiuni si fenomene tranzitorii

- Modul 5 - Siguranta in alimentarea cu energie electrica

 - Modul 6 - Sisteme/Instalatii de legare la pamant

- Modul 8 – Compensarea puterii reactive. Nesimetrii de tensiune/curent

    -  Cursuri AutoCAD  2000 “- octombrie2001-ianuarie 2002 – Universitatea „Politehnica” Bucureşti

    -  Post-Intermediate 5a (General English)-  Consiliul Britanic , septembrie – decembrie 2001

    -  Curs de „Initiere in sisteme de masurare”-  trim. IV 2002 (42 ore) -Universitatea „Politehnica” Bucureşti

    - “Departamentul pentru pregătirea personalului didactic” – absolvit septembrie 2005 -Universitatea

       „Politehnica” Bucureşti

 

17. Experienţa acumulată în alte programe naţionale/internaţionale:

 

Programul/Proiectul

Funcţia

Perioada:

LEONARDO Programme of the European Commission (EUR/00/C/P/NT/94432 şi EUR/00/C/P/PP/94402)/Proiectul

LEONARDO POWER QUALITIY INITIATIVE (LPQI),

Coordonat internaţional de European Copper  Institute (ECI) şi în România de SIER

- Participarea la elaborarea

  Variantei în Limba Română a

  Ghidului LPQI -Calitatea Energiei Electrice

   prin traducerea Broşurii 5.3.4- Perturbaţii de

   tensiune. Consideraţii privind alegerea

   echipamentului adecvat pentru limitarea    

   golurilor de tensiune

 

2006 - prezent

LEONARDO Programme of the European Commission / Proiectul

LEONARDO POWER QUALITIY INITIATIVE (LPQI) – proiectul LPQIVES,

Coordonat internaţional de Polish Copper Promotion Center (PCPM) şi în România de SIER

- Participarea, în calitate de cursant, la Cursurile

   de Specializare LPQIVES - Calitatea  

    Energiei Electrice

 

- Membru în echipa SIER de organizare a

   Seminariilor LPQIVES

2005 - prezent

 

18. Alte menţiuni:

   - Am participat în ţară şi străinătate la Conferinţe şi Simpozioane Ştiinţifice şi la întâlniri internaţionale ale SIER.

   - Am efectuat vizite în străinătate în Franţa, Anglia, Italia, Spania, Elveţia, Belgia, Austria, Germania, Grecia,

      Cehia, Ungaria, Luxemburg.

 

Top
| CURSURI | DOMENII CERCETARE | MEMBRI | DESPRE NOI