Ion TRISTIU

email8.gif (16634 bytes) ion_tristiu@yahoo.com               
Mail:   Universitatea POLITEHNICA Bucuresti
                  Facultatea Energetica
                  Spl. Independentei 313
                  060042 Bucuresti 16, ROMANIA

Phone: (+40 21) 4029. 165

Fax: (+40 21) 4029. 446

 

1. Data naşterii:         30.08.1965

2. Naţionalitatea:       Română

3. Starea civilă:          Căsătorit, 2 copii

4. Studii:

Perioada

Diploma obţinută

Instituţia

15.09.1985 – 15.06.1990

Inginer electroenergetician

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Energetică

01.11.1990 – 03.07.1998

Doctor inginer în

Electroenergetică

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Energetică

05.09.2001 – 23.07.2003

Diplomat postgrad în energie

Postgraduate Master’s Degree in Energy

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Elveţia

Teza de doctorat ”Reconfigurarea reţelelor electrice de distribuţie de medie tensiune” a fost susţinută public la data de 03.07.1998, obţinând titlul de doctor în ramura de ştiinţă Tehnică, specializarea Electroenergetică.

Lucrarea de diplomă ”Reconfiguration des réseaux électriques de distribution urbaine dans le contexte de l’ouverture du marché d’électricité” a fost susţinută în noiembrie 2003, obţinând titlul de diplomat postgrad EPFL în energie.

Cursuri de pregătire şi perfecţionare:

·      Curs intensiv de limba franceză, în perioada iulie-octombrie 1995, la Universitatea din Fribourg, Elveţia;

·      Curs Java, în perioada 24-28 noiembrie 2003, la Şcoala Politehnică Federală din Lausanne, Elveţia.

5. Limbi străine cunoscute (5=excelent, 4=bine, 3=obişnuit, 2=satisfăcător, 1=slab):

Limba

Citit

Vorbit

Scris

Franceză

5

5

5

Engleză

4

3

3

6. Membru al unor organizaţii profesionale:

·        Institutul Naţional Român pentru studiul Amenajării şi Folosirii Surselor de Energie ( IRE ), membru;

·        Asociaţia de standardizare din România (ASRO), preşedinte CT 167.

7. Aptitudini:

·        Cadru didactic universitar (16 ani);

·        Experienţă în conducerea şi dezvoltarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică în domeniul reţelelor electrice;

·        Consultant în domeniul reţelelor şi sistemelor electroenergetice;

·        Experienţă în proiectarea şi exploatarea reţelelor electrice;

·        Experienţă în managementul şi optimizarea reţelelor electrice de distribuţie;

·        Generarea distribuită a energiei electrice şi utilizarea surselor regenerabile de energie;

·        Dinamica liniilor electrice aeriene: calculul mecanic;

·        Experienţă în utilizarea calculatoarelor personale (sistemul de operare Windows, aplicaţii Microsoft);

·        Experienţă în dezvoltarea de programe de calcul profesionale (Reconf, GenDist);

·        Experienţă în dezvoltarea de programare de calcul în: C (C++), Visual C, Pascal, Fortran, PHP, Java, aplicaţii CGI. Dezvoltarea de programe de calcul profesionale pentru reconfigurarea reţelelor electrice de distribuţie (Reconf) şi pentru calculul reţelelor electrice de distribuţie ce includ surse distribuite (GenDist).

8. Funcţia actuală:

·        Conferenţiar la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Energetică, Catedra de Electroenergetică.

9. Experienţă în:

Ţara

Perioada

România

din 1990

Elveţia / Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

iulie 1995 – iulie 1996

Elveţia / Centre de Compétence en Urbistique de Martigny (CREM)

iunie 2001 – decembrie 2003

10. Experienţă profesională:

Perioada

1990 – prezent

Locul

Bucureşti – România

Organizaţia

Universitatea POLITEHNICA Bucureşti, Facultatea de Energetică

Poziţia

·        Preparator, 1990-1993;

·        Asistent, 1993-1998;

·        Şef lucrări, 1998-2004;

·        Conferenţiar la Facultatea de Energetică, Catedra Sisteme Electroenergetice, 2004-prezent.

Descriere

·      Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică în domeniul transportului şi distribuţiei energiei electrice;

·      Cursuri universitare:

-        Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice;

-        Reţele electrice;

-        Sisteme electroenergetice;

-        Metode numerice;

-        Tehnici de programare.

·      Cursuri pentru Studii aprofundate şi Master:

-        Reţele electrice de distribuţie şi integrarea generării dispersate;

-        Energie mediu;

-        Tehnici avansate în transportul energiei.

·      Cercetare ştiinţifică în domeniul reţelele şi sisteme electroenergetice.

·      Elaborare şi publicare lucrări ştiinţifice:

-        publicarea ca unic autor sau în calitate de coautor a peste 35 de articole, în reviste de specialitate sau la manifestări ştiinţifice (congrese, conferinţe, simpozioane) din ţară şi străinătate (Australia, Polonia, Grecia, Elveţia şi Franţa);

-        participarea la realizarea a peste 30 de contracte de cercetare ştiinţifică, din care la 8 ca responsabil, având ca beneficiari, în principal, RENEL – CONEL, ELECTRICA şi TRANSELECTRICA;

-        participarea la realizarea a două cărţi: ”Tehnici de inteligenţă artificială. Concepte şi aplicaţii în sistemele electroenergetice” şi ”Electric Power Systems”, Vol. I: ”Electric Networks”.

 

Perioada

septembrie 1990 – februarie 1991

Locul

Bucureşti – România

Organizaţia

Institutul de cercetări şi modernizări energetice – ICEMENERG

Poziţia

·        Inginer stagiar – Laboratorul de Cercetări pentru Sisteme Electroenergetice (LCSE).

Descriere

·      Pregătire documentaţie tehnică pentru centrala nuclearo-electrică de la Cernavodă.

 

Perioada

februarie1995

Locul

Elveţia – Lausanne

Organizaţia

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

Poziţia

·        InvitatLaboratoire de Réseaux et Systèmes Electriques (LRE).

Descriere

·      Invitat pentru două săptămâni pentru schimb de experienţă în domeniul reconfigurării reţelelor electrice de distribuţie. Deplasarea a fost finanţată de Fondul Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică al Elveţiei.

 

Perioada

octombrie 1995 – iulie 1996

Locul

Elveţia – Lausanne

Organizaţia

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

Poziţia

·        CercetătorLaboratoire de Réseaux et Systèmes Electriques (LRE).

Descriere

·      Stagiu de cercetare finanţat printr-o bursă federală acordată de statul elveţian pentru pregătirea tezei de doctorat.

 

Perioada

iunie 2001 – octombrie 2003

Locul

Elveţia – Martigny

Organizaţia

Centre de Compétence en Urbistique de Martigny (CREM)

Poziţia

·        Colaborator ştiinţific

Descriere

·      Stagiu de cercetare post-doctoral, având ca obiectiv dezvoltarea unei baze de date dinamice prin Internet pentru urmărirea consumurilor energetice pentru consumatorii repartizaţi într-o regiune geografică

11. Publicaţii reprezentative (selecţie în Anexă).

12. Proiecte relevante (selecţie în Anexă).

 

martie, 2006

 

Anexă

Publicaţii reprezentative (selecţie)

 

·      Articole publicate în reviste de specialitate şi în volumele unor conferinţe

 

1.        M. Eremia, C. Bulac, I. Triştiu, Gh. Bălan – Etude de la stabilité transitoire par la théorie des catastrophes, Conferinţa Naţională de Energetică, Neptun, România, iunie 1992, vol. III, pag. 83 – 91.

2.        M. Eremia, C. Bulac, I. Triştiu, C. Dumitriu, D. Petricică – Computer-Aided Education in Power Systems, 2nd East-West Congress on Engineering Education, Lodz, Polonia, septembrie 1993, pag. 80 – 84.

3.        M. Eremia, E. Udma, I. Triştiu, C. Bulac – Computer-Aided Design of Distribution Networks, International Conference on Computer Aided Engineering Education, Bucureşti, România, septembrie 1993, vol. II, pag. 369 – 374.

4.        J. Trecat, M. Eremia, C. Bulac, I. TriştiuControl Areas for the Voltage Stability Study, Conferinţa Naţională de Energetică, Neptun, România, iunie 1994, vol. III, pag. 66 – 73.

5.        M. Eremia, C. Bulac, I. TriştiuRegimul permanent al sistemelor electroenergetice cu legături în curent continuu de înaltă tensiune, Revista Energetica, Seria B, Nr. 4, 1994, pag. 184 – 193.

6.        M. Eremia, C. Radu, I. Triştiu, C. Bulac – Reconfigurarea reţelelor de distribuţie pentru reducerea pierderilor de putere, Simpozionul Naţional al Reţelelor Electrice, Suceava, România, septembrie 1994, pag. 90 – 97.

7.        M. Eremia, C. Bulac, D. Petricică, I. Triştiu, E. Udma – Computer-Aided Education in Power Systems, Australian Journal of Engineering Education, Vol. 6, No. 1, 1995, pag. 43 – 50.

8.        A. Arie, E. Dumitrescu, M. Eremia, Gh. Bălan, C. Dumitriu, I. TriştiuOpto-Electronic System for Measuring Aeolian Vibrations on Overhead Line’s Conductors, Very High Voltage Networks Symposium, Sibiu, România, mai-iunie 1995, Vol. II, pag. 56 – 61.

9.        J. Trecat, C. Bulac, M. Eremia, I. TriştiuL’impact des modèles de charge dans l’analyse de la stabilité de tension, Very High Voltage Networks Symposium, Sibiu, România, mai-iunie 1995, Vol. III, pag. 148 – 156.

10.    J. Trecat, C. Bulac, M. Eremia, I. TriştiuLa modélisation des stratégies de contrôle d’une liaison en courant continu dans le calcul du régime permanent, Very High Voltage Networks Symposium, Sibiu, România, mai-iunie 1995, Vol. II, pag. 156 – 164.

11.    M. Eremia, I. Triştiu, C. Radu, C. Bulac – Metodă euristică de reconfigurare a reţelelor de distribuţie pentru reducerea pierderilor de putere şi energie, Revista Energetica, Seria B, Nr. 5, 1995, pag. 227 – 235.

12.    I. Triştiu, R. Cherkaoui, A. Germond, M. Eremia, C. Bulac – Reconfiguration multicritère pour l’optimisation du fonctionnement des réseaux électriques de distribution, Revista Energetica, Seria B, Nr. 5, 1996, pag. 201 – 207.

13.    J. Trecat, C. Bulac, M. Eremia, I. Triştiu, Gh. Bălan – Voltage instability and voltage collapse proximity assessment, Conferinţa Naţională de Energetică, Neptun, septembrie 1996, pag. 110 – 116.

14.    M. Eremia, C. Dumitriu, C. Bulac, I. TriştiuDispozitive FACTS. Concepte şi aplicaţii în sistemele electroenergetice, Revista Energetica, Seria B, Nr. 5 - 6, 1997, pag. 204 – 213.

15.    C. Bulac, M. Eremia, C. Dumitriu, I. TriştiuInfluenţa compensatorului static - SVC asupra stabilităţii de tensiune a sistemelor interconectate în asincron printr-o legătură CCIT, Revista Energetica, Seria B, Nr. 5 - 6, 1997, pag. 241 – 246.

16.    C. Bulac, M. Eremia, A.I. Bulac, S. Hurdubeţiu, I. Triştiu, D. Petricică – Expert System for U-Q Control in Electric Power Systems, Conferinţa Naţională de Energetică, Neptun, România, iunie 1998, pag. 215 – 221.

17.    I. Triştiu, M. Eremia, A.I. Bulac, C. Bulac, C. Dumitriu – Asistent operator în exploatarea reţelelor electrice de distribuţie pe bază de sistem expert, Simpozionul Sisteme de Inteligenţă Artificială în Electroenergetică, SIAE 1998, Ediţia I, Galaţi, România, octombrie 1998, pag. 1-22 – 1-28.

18.    A.I. Bulac, M. Eremia, C. Bulac, I. TriştiuAnaliza stabilităţii de tensiune a sistemelor electroenergetice, folosind tehnica arborilor de decizie, Simpozionul Sisteme de Inteligenţă Artificială în Electroenergetică SIAE 1998, Ediţia I, Galaţi, România, octombrie 1998, pag. 1-29 – 1-35.

19.    C. Bulac, M. Eremia, A.I. Bulac, I. TriştiuStabilitatea de tensiune: fenomen, evaluare şi control prin tehnici de inteligenţă artificială, Revista Energetica, Nr. 2, 1999, pag. 56 – 68.

20.    M. Eremia, C. Bulac, A.I. Bulac, I. TriştiuVoltage Stability in Power System: Assessment and Control by Artificial Intelligence Techniques, 38’ CIGRE Session, Paris, 27 august-1 septembrie 2000, lucrarea 38-114, pag. 1 – 6.

21.    A. Bulac, M. Eremia, C. Bulac, I. TriştiuIdentificarea problemelor de tensiune ale unui sistem electroenergetic cu ajutorul arborilor de decizie, Sesiunea ştiinţifică: 50 de ani de învăţământ energetic în Universitatea POLITEHNICA Bucureşti, noiembrie 2000, Vol.1, pag. 19 – 24.

22.    I. Triştiu, M. Eremia, P. Ulmeanu, C. Bulac, A.I. Bulac, G. Mazilu – Un nouveau mode d’aborder la reconfiguration des réseaux de distribution urbaine, CIGRE, Black Sea El – Net Regional Meeting, 10-14 iunie 2001, Suceava, lucrarea I.6.4, pag. 1 – 7.

23.    C. Bulac, M. Eremia, I. TriştiuModele statice şi dinamice ale dispozitivelor FACTS, Revista Energetica, Vol. 50, Nr.3, 2002, pag. 107 – 114.

24.    I. Triştiu, C. Matas, J.M. Revaz – Syface - A Tool for Energy Urban Management, International WEC Regional Energy Forum – FOREN 2004, Neptun, 13-17 iunie 2004, lucrarea S4 – 04, pag. 1 – 5.

25.    I. Triştiu, M. Eremia, C. Bulac, L. Toma – Optimal Location of Dispersed Generators for Reliability Improvement of Distribution Networks, CIGRE Symposium, Atena, 13-16 aprilie 2005, lucrarea IIc/223, pag. 1 – 8.

26.    I. Triştiu, M. Eremia, C. Bulac, L. Toma – L’influence de l’introduction de la production décentralisée sur les pertes de puissance dans les réseaux électriques de distribution, Conferinţa Internaţională Energie-Mediu, Bucureşti, 20-22 octombrie 2005, lucrarea S1_10, pag. 1-32 – 1-39.

27.    L. Toma, C. Bulac, I. TriştiuAspects considered in the modelling of the spot market of electrical energy and ancillary services, Conferinţa Internaţională Energie-Mediu, Bucureşti, 20-22 octombrie 2005, lucrarea S1_12 CD, pag. 1 – 6.

28.    L. Toma, J.-M. Revaz, I. TriştiuStudy concerning the implementation of microturbines in several places from Martigny city, Conferinţa Internaţională Energie-Mediu, Bucureşti, 20-22 octombrie 2005, lucrarea S1_13 CD, pag. 1 – 6.

 

·      Cărţi

 

1.        M. Eremia, D. Petricică, A.I. Bulac, C. Bulac, I. TriştiuTehnici de inteligenţă artificială. Concepte şi aplicaţii în sistemele electroenergetice, Editura AGIR, Bucureşti 2001, ISBN 973-8130-43-3, 264 pagini.

2.        M. Eremia, …., I. Triştiu, ş.a. – Electric power systems. Vol. I. Electric networks, Editura Academiei Române, 2006, ISBN 973-27-1324-0, 829 pagini.

 

PROIECTE RELEVANTE (selecţie)

 

·      Contracte de cercetare, responsabil

 

1.        M. Eremia, I. Triştiu, ş.a. – Metode avansate în exploatarea şi planificarea reţelelor electrice de distribuţie. Tema A7, Faza7.1. Elaborarea bazei de cunoştinţe specifice pentru reţelele urbane de distribuţie. Contract de cercetare ştiinţifică nr. 537/1996 (7-96-17), Act adiţional 744/1997 cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei.

2.        M. Eremia, I. Triştiu, ş.a. – Îmbunătăţirea activităţii exploatării reţelelor electrice de distribuţie prin reconfigurare. Contract de cercetare ştiinţifică nr. 7-98-12 cu S.C. ELECTRICA S.A.

3.        M. Eremia, I. Triştiu, ş.a. – Reconfigurarea reţelelor electrice de repartiţie şi distribuţie. Completare, testare şi definitivare program RECONF cu performanţe îmbunătăţite. Contract de cercetare ştiinţifică nr. 7-99-19 cu S.C. ELECTRICA S.A.

4.        M. Eremia, I. Triştiu, ş.a. – Managementul exploatării reţelelor de electrice de distribuţie: concepte şi soluţii moderne. Contract de cercetare ştiinţifică nr. 7-20-04/01.03.2000 cu ELECTRICA S.A.

5.        M. Eremia, I. Triştiu, ş.a. – Program modernizat pentru reconfigurarea-reconstrucţia reţelelor de distribuţie urbană, folosind metode euristice. Contract de cercetare ştiinţifică nr.896, subprogram 3 cu S.C. ELECTRICA S.A, iunie 2001.

6.        M. Eremia, I. Triştiu, ş.a. – Influenţe ale producţiei de energie electrică distribuită asupra reţelelor electrice de distribuţie. Analiză şi studiu de caz. Contract de cercetare ştiinţifică nr. 352/2004 cu S.C. ELECTRICA S.A., decembrie 2004.

7.        M. Eremia, I. Triştiu, ş.a. – Elaborare program de calcul pentru analiza regimurilor de funcţionare a reţelelor electrice în prezenţa generării distribuite. Contract de cercetare ştiinţifică nr. XX/200Y cu RELANSIN, iunie 2005.

8.        I. Triştiu, M. Eremia, ş.a. – Studiu privind îmbunătăţirea funcţionării reţelei electrice de distribuţie a municipiului Suceava prin reconfigurare. Contract de cercetare nr. 22/25.11.2005 cu E·ON MOLDOVA SA – S.D.F.E.E. SUCEAVA, decembrie 2005.

 

·      Contracte de cercetare, participant

 

1.        M. Eremia, A. Arie,..., I. Triştiu, ş.a. – Creşterea siguranţei în funcţionarea sistemului electroenergetic prin introducerea staţiilor back-to-back. Contract de cercetare ştiinţifică nr. 7-91-1 cu Ministerul Învăţământului, Departamentul Ştiinţei.

2.        A. Arie, M. Eremia,..., I. Triştiu, ş.a. – Dinamica conductoarelor liniilor electrice aeriene. Contract de cercetare ştiinţifică nr. 7-91-2 cu Ministerul Învăţământului, Departamentul Ştiinţei.

3.        A. Arie, M. Eremia,..., I. Triştiu, ş.a. – Studiul comportării la vibraţii a distanţierelor cu elemente amortizoare pentru conductoarele electrice fasciculate, fabricate de CELPI S.A. Contract 7-91-13 cu CELPI S.A. Bucureşti.

4.        M. Eremia, A. Arie,..., I. Triştiu, ş.a. – Tehnici de curent continuu pentru compensarea statică şi creşterea gradului de siguranţă. Contract 7-91-14 cu Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Bucureşti.

5.        A. Arie, C. Dumitriu, I. TriştiuÎndrumare şi asistenţă tehnică pentru realizarea proiectului şi pentru executarea unui Pilon - antenă. Contract 7-92-6 cu I.E.M.I. - S.A. Bucureşti.

6.        M. Eremia, C. Bulac,..., I. Triştiu, ş.a. – Asigurarea calităţii energiei electrice prin introducerea sistemelor de control inteligent în reglajul tensiune ‑ putere reactivă. Contract 7-93-9 cu ICEMENERG Bucureşti.

7.        M. Eremia, I. Triştiu, ş.a. – Sistem expert ca suport de decizie pentru reconfigurarea reţelelor electrice de distribuţie în vederea reducerii pierderilor de putere. Contract de cercetare ştiinţifică nr. 7-94-2 cu Filiala de Reţele Electrice Argeş.

8.        M. Eremia, C. Bulac,..., I. Triştiu, ş.a. – Controlul inteligent al tensiunii şi puterii reactive utilizând mediul ProClog de dezvoltare a aplicaţiilor expert. Contract de cercetare ştiinţifică nr. 7-94-4 cu ICEMENERG Bucureşti.

9.        M. Eremia, C. Bulac,..., I. Triştiu, ş.a. – Posibilităţi de implementare de tehnici inteligente in domeniul EMS - SCADA. Contract de cercetare ştiinţifică nr. 7-95-6 cu ICEMENERG Bucureşti.

10.    M. Eremia, I. Triştiu, ş.a. – Metode moderne de conducere a reţelelor electrice de distribuţie; aplicaţie pentru zona municipiului Piteşti. Contract 7-96-1 cu Filiala de Reţele Electrice Argeş.

11.    M. Eremia, I. Triştiu, ş.a. – Stabilirea configuraţiei optime a reţelei de 20 kV aflată în exploatarea centrului de distribuţie a energiei electrice Buftea, din cadrul F.R.E. Bucureşti. Contract 7-96-13 cu Filiala de Reţele Electrice Bucureşti.

12.    M. Eremia, C. Bulac,..., I. Triştiu, ş.a. – Sistem expert şi modele pentru controlul tensiune putere reactivă şi stabilitatea de tensiune. Contract de cercetare ştiinţifică nr. 537/1996, Act adiţional 744/1997 (7-97-11 UPB) cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei.

13.    M. Eremia, I. Triştiu, ş.a. – Creşterea eficienţei managementului reţelelor electrice prin promovarea de tehnici de inteligenţă artificială. Grant de cercetare ştiinţifică A, nr. 19/855 (7001/1997) cu Ministerul Educaţiei Naţionale - CNCSU.

14.    M. Eremia, C. Bulac,..., I. Triştiu, ş.a. – Sistem expert şi modelele pentru controlul U-Q şi stabilitatea de tensiune. Contract de cercetare ştiinţifică nr. 537/1996, act adiţional nr. 575/1998, tema B4 cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei.

15.    M. Eremia, C. Bulac,..., I. Triştiu, ş.a. – Analiza stabilităţii de tensiune în SEE folosind sisteme inteligente bazate pe arbori de decizie. Grant de cercetare ştiinţifică, nr. 32, tema 127, Cod CNCSU 678, 1998.

16.    M. Eremia, C. Bulac,..., I. Triştiu, ş.a. – Modele pentru programe de calcul a regimurilor în SEE în care există dispozitive FACTS. Contract de cercetare ştiinţifică nr. 537/1996, Act adiţional 575/1998, tema A8 din 1998 cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei.

17.    M. Eremia, C. Bulac,..., I. Triştiu, ş.a. – Analiza stabilităţii de tensiune în SEE: asistent operator bazat pe tehnica arborilor de decizie. Grant de cercetare ştiinţifică nr. 822 CNCSU, 1999.

18.    M. Eremia, C. Bulac,..., I. Triştiu, ş.a. – Dezvoltarea de tehnici avansate în sistemele electroenergetice restructurate şi interconectate. Controlul circulaţiei de putere în sistemele electroenergetice cu dispozitive FACTS. Contract de cercetare - dezvoltare  nr. 521/2000 cu  AMCSIT.

                                                                                                                    

        martie, 2006

Top