1. Numele si pronumele: Potolea Eugeniu;
  2. Poza
  3. Data si locul nasterii: 15 februarie 1927, Tecuci, judetul Galati;
  4. Din anul 1950 pâna în anul 1997, am fost salariat la Facultatea Energetica din Universitatea Politehnica Bucuresti. Dupa pensionare, am fost numit Profesor Consultant la Catedra Electroenergetica din Facultatea Energetica, UPB;
  5. Scoala primara în Tecuci, liceul Dimitrie A. Sturdza din Tecuci. Bacalaureat 1946, primul loc cu media 9,33. Facultatea Energetica din Institutul Politehnic Bucuresti. Diplomna de inginer (1951) în specialitatea Centrale, transport si distributie.
  6. Diploma de Candidat în Stiinte Tehnice în anul 1957. Grade didactice: asistent 1950, lector 1956, conferentiar 1957, profesor 1968 si conducator de doctoranzi;
  7. Prodecan al Facultatii Energetica în anii 1957 si 1958;
  8. Anexez Curriculum vitae.

 

CURRICULUM  VITAE

                Profesorul Eugeniu Potolea s-a nascut pe data de 15 februarie 1927 în orasul Tecuci, judetul Tecuci. A urmat scoala primara si liceul din orasul natal. A obtinut Diploma de Bacalaureat în anul 1946, fiind clasificat primul într-o competitie cu patru licee: doua din Tecuci si doua din Bârlad. 

În toamna anului 1946 a reusit la examenul de admitere la Facultatea Electromecanica din Scoala Politehnica, Bucuresti. A absolvit facultatea de Energetica în anul 1950 si a obtinut Diploma de inginer (1951) în specialitatea Centrale, transport si distributie. In toamna anului 1950, dupa absolvirea facultatii, a fost angajat ca asistent la Institutul de Energetica al Academiei Române si la Facultatea Energetica din Institutul Politehnic Bucuresti.

În cadrul Institutului de Energetica al Academiei a facut parte din colectivul condus de Paul Dimo, care studia, pe vremea aceea,  problema arcului intermitent. Ca urmare a colaborarii cu P. Dimo, a publicat primul sau articol (1951) în revista Studii si cercetari de energetica a Academiei Române. În cadrul Institutului Politehnic a fost asistent la urmatoarele discipline: Masuri electrice, Tehnica tensiunilor înalte, Retele si sisteme electrice. Ca asistent la cursul de Tehnica tensiunilor înalte a redactat o culegere de probleme rezolvate. Materialul a fost litografiat în anul 1954 sub îndrumarea prof. Martin Bercovici si sef lucrari Gleb Dragan.

 În anul 1953 a încetat activitatea din cadrul Institutului de Energetica al Academiei Române deoarece a devenit doctorand cu frecventa la specialitatea Sisteme electrice. În anul 1957 a obtinut Diploma de Candidat în Stiinte Tehnice. Din anul 1953 si pâna la pensionare, profesorul E. Potolea a fost salariat numai în învatamânt. Între anii 1957-1961 a fost prodecan al facultatii Energetica.

Gradele didactice au fost obtinute dupa cum urmeaza: lector în anul 1956, conferentiar în anul 1957, profesor în anul 1968. Începând cu anul 1968 a tinut cursul de Sisteme electroenergetice la învatamântul de zi si a condus activitatea doctoranzilor în aceeasi specialitate. Pâna în prezent, 35 de diplome de doctor inginer poarta semnatura profesorului E. Potolea.      

În anul 1997 a fost pensionat pentru limita de vârsta dar a ramas profesor consultant pentru conducerea doctoranzilor. Dupa pensionare din Universitatea Politehnica Bucuresti, a functionat patru ani ca profesor la Universitatea Valahia din Târgoviste unde a predat cursul de Electrotehnica si echipamente electrice.   

Activitatea didactica, stiintifica si publicistica a profesorului Potolea Eugeniu a cuprins o gama variata de discipline din profilul facultatii Energetica. Activitatea s-a concretizat prin numeroase publicatii si contracte de colaborare cu institutii din tara si din strainatate. Prezentam unele detalii referitoare la problematica cercetarilor si a publicatiilor care însumeaza peste 5000 de pagini. 

Între anii 1956 - 1967 a tinut lectii (cursuri) si seminarii la urmatoarele discipline: Bazele electrotehnicii la facultatea de Chimie industriala, Centrale si retele electrice la facultatea Electrotehnica si Retele si sisteme electrice la facultatea Energetica (seral). În aceasta perioada publica un manual pentru învatamântul superior (pentru facultatea Elactrotehnica) si patru manuale pentru învatamântul mediu din profilul energetic: scoli tehnice de maistri, licee de specialitate, electricieni din centrale si statii.

Articolele publicate în intervalul  1956 – 1967 în reviste de specialitate de nivel superior dezvaluie orientarea tot mai accentuata catre analiza si sinteza retelelor si sistemelor electroenergetice. Cartea de nivel superior Calculul regimului permanent al sistemelor electroenergetice din anul 1967 a marcat trecerea la domeniul Sistemelor electroenergetice si parasirea treptata a domeniului Centrale si statii electrice. Ultimele lucrari din domeniul Centrale si statii electrice au fost scrise în colaborare cu mai multi autori. Editiile revizuite si adaugite în fiecare an scolar nu sunt mentionate în lista publicatiilor.         

Perioada 1964-1989 este cea mai prolifica în cercetari si publicatii în domeniul Sistemelor electroenergetice. Mentionam urmatoarele teme: 1) calculul numeric al regimurilor retelelor electrice, 2) dezvoltarea teoriei diacopticii (Gabriel Kron) la studiul retelelor electroenergetice, 3) masina sincrona ca element al sistemului electroenergetic, 4) regimurile de functionare ale sistemelor electroenergetice.

Dupa anul 1990 sunt remarcabile doua lucrari cu ecou international: 1) “Criterii practice pentru stabilitatea tranzitorie a sistemelor electroenergetice”, Conferinta Nationala a Energiei, Neptun, 1994 si 2) “La surveillance on–line et l’analyse off-line du regime deformant”, în colaborare cu I. Conecini, S. Patrascoiu, St. Gheorghe, M. Sanduleac, sesiunea CIGRE, Paris, 1996.

Lucrarea 1, “Criterii practice pentru Ľ “, a avut ca urmare o colaborare cu firma Electrabel din Belgia. Domnul inginer Josef Hecke, care a asistat la prezentarea comunicarii, a propus o colaborare. Dupa câteva runde de discutii a trimis o comanda ferma pentru aplicarea metodei la calculul stabilitatii sistemului electroenergetic belgian. În cursul anului 1997, dupa doua deplasari la Bruxelles, prof. E Potolea, împreuna cu doi colaboratori, Paul Potolea si Sorin Patrascoiu,  a elaborat lucrarea FSSI (First Swing Stability Index). Lucrarea a fost acceptata si finantata de beneficiar dupa ce Compania Tractebel a comparat unele rezultate cu cele date de un program Eurostag.

Lucrarea 2, “ La surveillance on–line Ľ “, a însemnat finalizarea unor preocupari mai vechi cu privire la teoria regimului deformant în retele monofazate a lui Constantin Budeanu. În anii 1980-1995 un grup de cercetatori japonezi (Akagi, Nabae si altii) si italieni (Ferrero, Morando si altii) combat teoria lui Budeanu si sustin o metoda originala a puterilor instantanee pentru calculul regimul deformant în retele trifazate cu ajutorul componentelor d, q, h din teoria masinii sincrone. Metoda gresita a puterilor deformante instantanee nu este nici macar originala si a fost combatuta de E. Potolea înca din anul 1977 în cartea “ Calculul regimurilor de functionare ale sistemelor electroenergetice”. Lucrarea 2, comunicata la CIGRE în anul 1996, este extrapolarea teoriei lui Constantin Budeanu de la retele monofazate în regim deformant la retele trifazate în regim nesimetric si deformant. Se admite ca parametrii retelei trifazate sunt simetrizati si se aplica transformarea Fortesque pentru variabilele trifazate. În continuare se aplica metoda Budeanu, cu unele particularitati, si se analizeaza regimul deformant în cele trei retele monofazate Fortesque.       

Se pare ca lucrarea 2, comunicata în sesiunea CIGRE din 1996, a avut ecou international deoarece au încetat atacurile la teoria lui Budeanu. Ultimile lucrari publicate în reviste de specialitate recomanda doua tipuri de filtre pentru diminuarea regimului deformant: filtre active la consumatori (E. Bettega 1998, C. Colombert 1999) si filtre pasive în retea. Pentru reglarea unui filtru activ se estimeaza un model matematic al receptorului iar pentru alegerea filtrelor pasive se recomanda metoda Budeanu, conform cu „ Commentary on Various Formulations of Distortion Power D”, autori D. Yildirim si E. F. Fuchs, IEEE Power Engineering Review din May 1999.  

Dupa pensionare, profesorul E. Potolea a publicat doua carti de sinteza care se adreseaza unor cercuri mai largi de ingineri sau de fizicieni: “ Bazele electrotehnicii ” în anul 1998 si „ Legile si principiile fizicii. Demontarea teoriei relativitatii Einstein ” în anul 2001.

Ultima carte este o contributie la teoria fizicii, selectata în doua componente principale: macroscopica si microscopica. Autorul revizuieste teoria traditionala a fizicii si încearca deblocarea cercetarilor de energetica nucleara care stagneaza de 50 de ani.  

De la Aristotel pâna la Newton si mai departe, pâna în zilele noastre, teoria fizicii este dominata de conceptii scolastice: marimile fizice se definesc axiomatic si se confunda cu valorile lor numerice. Cartea Legile si principiile fizicii începe cu studiul marimilor fizice primare, care se identifica cu ajutorul perceptiei. În continuare, se elaboreaza iteratia zero a fizicii, care enunta legi de material, indispensabile pentru masurarea marimilor fizice.    

Sunt remarcabile doua momente în teoria macroscopica a fizicii: 1) în anul 1686, Isaac Newton publica lucrarea Philosophiae naturalis principia mathematica, în care se gasesc cele doua legi generale ale mecanicii si 2) în anul 2001, Eugeniu Potolea publica lucrarea Legile si principiile fizicii, în care este selectat sistemul unic al legilor generale ale fizicii macroscopice.

 

LISTA CARTILOR PUBLICATE

 

Nivel mediu

1.      E. Potolea. Centrale, statii si retele electrice. Manual pentru Scolile tehnice de maistri, Editura de Stat Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1960, pagini 552.

2.      E. Potolea. Centrale, statii si retele electrice. Manual revizuit pentru Scolile tehnice de maistri, Editura de Stat Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1962, pagini 372.

3.      E. Potolea si altii. Manualul electricianului din centrale si statii. Editura de Stat Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1963, 2 volume, pagini 642.

4.      E. Potolea. Centrale, statii si retele electrice. Manual pentru licee de specialitate, Editura de Stat Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1963, 2 volume, pagini 460.

5.      E. Potolea. Centrale, statii si retele electrice. Manual pentru licee de specialitate, anul III, Editura de Stat Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1968, pagini 280.

6.      E. Potolea. Centrale, statii si retele electrice. Manual pentru Licee de specialitate si scoli de maistri, Editura de Stat Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1971, 2 volume, pagini 358.

7.      E. Potolea, C, Rucareanu, Gh. Iacobescu, I. Iordanescu, Badea Popa, E. Bolesh, N. Popa. Manualul electricianului din centrale, statii si retele electricei. Editura de Stat Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1972, pagini 608.

8.      E. Potolea. Centrale, statii si retele electrice. Manual revizuit pentru Licee de specialitate si scoli de maistri, Editura de Stat Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1973, pagini 294.

 

 

Nivel superior

9.      E. Potolea. Centrale si retele electrice. Manual pentru Facultatea Electrotehnica, Înstitutul Politehnic Bucuresti, Editura de Stat Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1962, pagini 410.

10.  E. Potolea. Calculul regimului permanent al sistemelor electroenergetice. Editura Tehnica, Bucuresti 1967, pagini 324.

11.  E. Potolea. Calculul regimurilor de functionare ale sistemelor electroenergetice. Editura Tehnica, Bucuresi 1977, pagini 462.

12.  E. Potolea, M. Tudose. Sisteme electroenergetice. Manual pentru Facultatea Energetica din IPB, Litografia IPB, Bucuresti 1989, pagini 416.

13.  E. Potolea. Bazele electrotehnicii. Editura EDEN 78, Bucuresti 1998, pagini 262.

14.  E. Potolea. Legile si principiile fizicii. Demontarea teoriei relativitatii Einstein. Editura Adevarul, Bucuresti 2001, pagini 307. 

15. E. Potolea. Contributii la teoria fizicii. Editura ARVIN, Bucuresti, 2002, pagini 150.

 

LISTA ARTICOLELOR PUBLICATE

1. E. Potolea. Exemplu de calcul pentru inversiunea fazelor. Studii si cercetari de energetica, tom 1, nr. 3-4, 1951, pagini 14.

2. E. Potolea. Supratensiuni de origine interna în retelele electrice de înalta tensiune si masuri de protectie. Energetica nr. 11, 1953, pagini 9.

3. E. Potolea. Criteriile practice ale stabilitatii statice. Energetica nr. 9, 1958, pagini 7.

4. E. Potolea. Masina sincrona cu poli aparenti, element nesimetric al retelelor electrice. Electrotehnica nr. 11, 1958, pagini 9. 

5. E. Potolea. Scheme echivalente pentru studiul regimurilor de functionare ale retelelor electrice. Studii si cercetari stiintifice, Academia RSR, filiala Iasi, anul IX, 1958, pagini 7.

6. E. Potolea. Schemmas equivalents des systemes electriques obtenues a laide du calcul matriciel. Bul. IPB, tomul XX, 1958, fasc. 4, pagini 29.

7. E. Potolea. Extinderea domeniului de utilizare a meselor de calcul de curent continuu. Energetica, nr. 4, 1959, pagini 7.

 8. E. Potolea. Doua metode pentru determinarea reactantei tramsversale a masinii sincrone cu poli aparenti. Electrotehnica nr. 2, 1960, pagini 5.

9. E. Potolea. Calculul functionarii în doua faze a retelelor cu autotransformatoare. Energetica nr. 11, 1960, pagini 9.

10. E. Potolea. cheme echivalente pentru liniile „ doua conductoare-pamânt”. Energetica nr. 12, 1961, pagini 9.

11. E. Potolea. Une methode pour la determination de la ractance sychrone de la machine a polles saillants. Buletinul IPB, tomul XXV, fasc. 3, anul 2, pagini 14.

12. E. Potolea. Ecuatiile matriciale ale retelelor electrice. Electrotehnica nr. 11, 1964, pagini 8.

13. E. Potolea. Metode de rezolvare a ecuatiilor matriciale ale retelelor electrice. Electrotehnica nr. 12, 1964, pagini 13.

14. E. Potolea. Ecuatiile martriciale ale retelelor electrice trifazate. Energetica nr. 7, 1965, pagini, 10.

15.  E. Potolea. Ecuatiile retelelor electrice trifazate în regim nesimetric. Electrotehnica nr. 11, 1965, pagini 9.

16.  E. Potolea. Calculul matricial al retelelor electrice cu transformatoare. Energetica nr. 12, 1966, pagini 7.

17.  E. Potolea. Calculul retelelor electrice trifazate în regimuri nesimetrice. Electrotehnica nr. 6, 1967, pagini 8.

18.  E. Potolea. Retele electrice cuplate magnetic. Electrotehnica nr. 12, 1967, pagini 7.

19.  E. Potolea. Elemente nesimetrice în retele electrice trifazate. Electrotehnica nr. 3, 1968, pagini 8.

 

20.  E. Potolea. Impedantele operationale la contactele întrerupatoareloe. Electrotehnica nr. 3, 1968, pagini 7.

21.  E. Potolea. Studiul stabilitatii în sisteme electroenergetice cu caracteristici neliniare. Buletinul IPB, tomul XXX, 1968,  nr 3-4, 1968, pagini 17.

22.  E. Potolea. Utilizarea componentelor simetrice normate la studiul regimurilor nesimetrice. Buletinul IPB, tomul XXX, nr 5-6, 1968, pagini 20.

23.  E. Potolea. Aplicarea teoriei grafului la studiul retelelor trifazate nesimetrice. Studii si cercetari de energetica si electrotehnica, tomul XIX, nr 2, 1969, pagini 20.

24.  E. Potolea. Matrizenberechnung von electroenergetischen Netzen mit transformatoren. Archiv fur Elektrotechnik, Bol. 53, Heft 5, 1969, S. 276-289, pagini 14.

25.  E. Potolea. Le calcul matriciel des reseaux electriques. Revue generale de lelectricite. Tom 78, nr. 1, 1969, pagini 19.

26.  E. Potolea, M. Eremia. Studiul stabilitatii dinamice la mici perturbatii. Buletinul IPB, tomul XXXVII, nr. 2, mai-august, 1975, pagini 7.

27.  E. Potolea. Modele pentru identificarea parametrilor masinii sincrone. Energetica, mai 1978, pagini 8.

28.  E. Potolea. Modele pentru calculul regimurilor masinii sincrone. Energetica, iunie 1978, pagini 7.

29.  E. Potolea. Echivalarea si estimarea în calculul sistemelor electroenergetice. Energetica, nr. 3, 1980, pagini 6.

30.  E. Potolea, H. Crisciu. Echivalarea rapida a retelelor electroenergetice. Institutul de cercetari si de modernizari energetice. Sesiunea de comunicari, Bucuresti 12-14 iunie 1980, pagini 12.       

31.  E. Potolea. Estimarea regimului optim al unui sistem electroenergetic. Energetica nr. 10, 1982, pagini 8.

32.  Eugeniu Potolea, Elisabeta Potolea. O noua teorie a programarii matematice neliniare. Buletinul IPB, seria Energetica, tomul XLVI-XLVII, anul 1984-1985, pagini 10.

33.  E. Potolea, T. Satrapeli. Calculul regimului deformant în retelele electroenergetice. Buletinul Politehnicii Iasi, 1987, pagini 9.

34.  E. Potolea, S. Patrascoiu. Identificarea si estimarea parametrilor masinii electrice sincrone. ENERG nr. 9, Editura Tehnica, Bucuresti 1990, pagini 16.   

35.  E. Potolea. Regimul permanent al masinii sincrone cu circuitele magnetice saturate. Energetica, seria B, nr. 3-4, 1990, pagini 7.

36.  E. Potolea, S. Patrascoiu. Les parametres de la machine synchrone en regime transitoire quasisinusoidal. Revue Generale d’electricite, nr. 1, 1991, pagini 6.

37.  E. Potolea, S. Patrascoiu. Approximations and Errors in the Mahematical Model of the Synchronous Machine. International Synchronous Machine Conference SM-100, Zurich, 1991, pagini 7.  

38.  E. Potolea, S. Patrascoiu, V. Bostan. Utilizarea limbajelor FORTRAN, PSCAL si C în programele de analiza a regimurilor sistemelor electroenergetice. Energetica, seria B, nr. 5, 1991, pagini 9.

39.  E. Potolea, St. Gheorghe. Utilizarea microprocesoarelor la supravegherea retelelor functionând în regim deformant. Producerea si transportul energiei electrice si termice, serie noua, nr. 5, 1991, pagini 4.

40.  E. Potolea. Contribution a la theorie des modeles et des parametres de la machine synchrone. Revue roumaine des scences techniques, serie Electrotehnique et energetique, tome 37, nr. 2, 1992, pagini 18.

41.   E. Potolea, St. Gheorghe. Supravegherea retelelor electrice functionând în regim deformant. Conferinta nationala de Energetica, Neptun 1992.

42.    E. Potolea, S. Patrascoiu. Functionarea masinii sincrone în regim asincron. Conferinta nationala de Energetica, Neptun, iunie 1992.

43.  E. Potolea, S. Patrascoiu, St. Gheorghe. Supravegherea retelelor si analiza regimului deformant în retele electroenergetice zonale. Energetica, seria B, nr. 1, 1992, pagini 9.

44.  E. Potolea. Contributii lateoria  parametrilor masinii sincrone. Energetica, seria B, nr. 2, 1992, pagini 7.

45.  E. Potolea, S. Patrascoiu, V. Tabara. Mediu integrat de programe pentru calculul regimului deformant în retele electroenergetice. Energetica, seria B, nr. 3, 1994, pagini 10.     

46.  E. Potolea. Criterii practice pentru stabilitatea tranzitorie a sistemelor electroenergetice. Energetica, seria B, nr. 4, 1994, pagini 8.

47.  E. Potolea, St. Gheorghe. Sistem de achizitie a datelor si analiza regimului deformant (SADARD). Energetica, seria B, nr. 5, septembrie–octombrie 1994, pagini 9.

48.  E. Potolea, V. Bostan. Rezolvarea algoritmica a problemei controlului optim tensiune–putere reactiva. Energetica, seria B, nr. 2, 1995, pagini 10.

49.  E. Potolea. Regimul permanent al masinii sincrone cu circuitele magnetice saturate în cruce. Energetica, seria B, nr. 6, 1995, pagini 6.

50.  E. Potolea. Electrodinamics in formulae. International Journal of Electrical Engeneering Education, Manchester University Press, Vol 34, No. 3, Julz 1997.

51.  E. Potolea. Certitudine si relativitate în teoria electrodinamicii. Foi pentru minte si suflet, nr. 18, iulie 1999, S.C. ELECTRICA S.A, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE GALATI.

52.  E. Potolea. Teoria marimilor fizice. Foi pentru minte si suflet, nr. 20, aprilie 1999, S.C. ELECTRICA S.A, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE GALATI.

53.  E. Potolea. La loi de la gravitation, les centures Van Allen, le magnetisme terestre. UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST. SCINTIFIC BULETIN, Serie C: Electrical engineering. Volume 64,  2002,  Number 3. 

54.  E. Potolea, D. Bica. Electrical Power System Stability. Definition and Terminology. Cem 2004, Bucuresti.

   

 

 

 

Top
| CURSURI | DOMENII CERCETARE | MEMBRI | DESPRE NOI