Date personale

Nume                              MANDIŞ

Prenume                    Corneliu Alexandru

Adresa permanentă mun. Adjud, jud. Vrancea,

                                        str. Libertăţii, bl. 8, sc. A, et. 1, ap 1

Adresa ocazională    Spl. Independenţei, Nr. 290, Bl. P12, ap. 120, Sector 6,

                                         Bucureşti

Telefon                      0729049658 / 0745614733

E-mail                        alex_moldo2003@yahoo.com

Data naşterii             7 decembrie 1980

Stare civilă                necăsătorit

 

 

 

 

Studii

2006-prezent

 

 

2004-2006

 

Doctorand cu frecventa, Subiectul tezei: ”Reglajul tensiunii în reţelele electrice de distribuţie care includ generarea distribuită”.

 

Universitatea “Politehnica“ Bucureşti, Facultatea de Energetică Masterat, Specialitatea – Sisteme Electroenergetice Performante. Media la proiectul de disertaţie 9.23 cu titlul “Reglajul tensiunii în reţelele electrice de distribuţie care includ generarea distribuită”.

 

1999 – 2004

 

 

Universitatea “Politehnica” Bucureşti, Facultatea de Energetică Ingineri zi, Secţia Electroenergetică Media la proiectul de diplomă 9,90 cu titlul „Dispersed generation: Wind turbines and their impact on electrical networks”. Proiectul a fost realizat la Universidade do Porto, Portugalia.

 

1995 – 1999

Liceul Teoretic „Emil BottaAdjud

Specializarea matematica-fizică.

 

 

 

Activitate extraşcolară

 

 

-          Absolvirea modului de pedagogie,2000-2003

 

-          Cercuri ştiinţifice:

·       Comunicare profesională ,2000

·      Acţionări şi comenzi hidro-pneumatice, 2003

-          Participarea la olimpiade de matematică, logică şi fizică în perioada liceului.

 

Experienţă

profesională

2004-2005

 

 2005-prezent       

Universitatea “Politehnica” Bucureşti, Facultatea de

Energetică – preparator universitar.

Universitatea “Politehnica” Bucureşti, Facultatea de

Energetică –asistent universitar.

 

Articole publicate

 

2005

Mandiş C., Eremia M., Wind generators and their impact on electrical networks.  

Revista Energetica, Nr.1 2005.

 

 

Cunoştinţe

Cunoştinţe de calculator : operare Windows ,  utilizare Office, noţiuni de programare  Matlab, AutoCAD, CorelDRAW, utilitare.

Limbi străine : engleză, franceză.     

 

 

Trăsături personale

 

Perseverent, sociabil, abilitatea de a lucra în echipă.

 

 

Pasiuni

Calculatorul, literatura, şahul, sportul, muzică, călătoriile.

 

Top
| CURSURI | DOMENII CERCETARE | MEMBRI | DESPRE NOI