Gheorghe MAGUREANU

email8.gif (16634 bytes)                
Mail:   Universitatea POLITEHNICA Bucuresti
                  Facultatea Energetica
                  Spl. Independentei 313
                  060042 Bucuresti 16, ROMANIA

Phone: (+40.1) 4029.490 
Fax::    (+40.1) 4029.446

 

1. DATA SI LOCUL NAŞTERII : 21 Aprilie, 1947, CĀMPULUNG MUŞCEL, JUD.ARGES

2. STUDII

a. pregatirea preuniversitară

Institutia

Scoala medie ˝Dinicu Golescu˝  Cāmpulung Muşcel

Perioada  de la (luna, anul)

                 pānā la (luna, anul)

Septembrie 1961

Iunie 1965

Diploma obţinută

Diploma de maturitate Nr. 338607/09.08.1965

b. pregatirea universitară

1. Studii universitare

Institutia                                        

Institutul Politehnic Bucuresti

Perioada  de la (luna, anul)

                 pānā la (luna, anul)

Octombrie 1965

Iunie 1970

Diploma obţinută

Diploma de inginer Nr. 17129/(37.628/30.10.1970)

Titlul obtinut

Inginer, specialitatea Electroenergetică

2. Cursuri postuniversitare

Institutia

Institutul Politehnic Bucuresti

Perioada

Anul universitar 1986 - 1987

Diploma obţinută

Diploma de absolvire, seria E, Nr. 2430/(1307/19.12.1987)

c. specializări si titluri

1. Doctorat

Institutia                                        

Universitatea ˝POLITEHNICA˝ Bucureşti

Titlul ştinţific obtinut

Doctor in ramura de stinţă TEHNICA ,

Specializarea ELECTROENERGETICĂ din 15.03.1999.

Diploma Titlul de doctorat,  seria R,

Nr. 0004401/(126/24.03.1999)

 

3. FUNCŢII PROFESIONALE, DIDACTICE ŞI LOCURI DE MUNCĂ

a. in proiectare

Perioada  de la (luna, anul)

                 pānā la (luna, anul)

06.08.1970

20.03.1972

Locul

Atelier I 9 Instalaţii electrice

Institutia

I.P.C.M. – Institutul de Proiectări Construcţii de Maşini Bucureşti

Functia

Inginer proiectant

Descriere generala a activitatii

Proiecte de execuţie privind staţii de conexiuni, Posturi de transformare, instalaţii electrice interioare de forţa şi iluminat, Instalaţii electrice de acţionare şi automatizare.

Perioada  de la (luna, anul)

                 pānā la (luna, anul)

01.12.1973

03.01.1977

Locul

Atelier C 4 Instalaţii electrice

Institutia

I.C.P.T.S.C. – Institutul de Cercetări şi Proiectari Tehnologice pentru Sectoare Calde Bucureşti

Functia

Inginer proiectant

Descriere generala a activitatii

Proiecte de execuţie privind staţii de conexiuni, Posturi de transformare, instalaţii electrice interioare de forţa şi iluminat, Instalaţii electrice de acţionare şi automatizare pe utilaje specifice

b. in cercetare

Perioada  de la (luna, anul)

                 pānā la (luna, anul)

03.01.1977

01.05.1980

Locul

Colectiv Cercetare-proiectare Retele Electrice Facultatea Energetică

Institutia

I.P.B. - Institutul Politehnic Bucureşti

Functia

Inginer cercetare

Descriere generala a activitatii

Contracte de cercetare ştinţifica privind domeniul Reţelelor Electrice şi al Tehnicii Tensiunilor Īnalte

Perioada  de la (luna, anul)

                 pānā la (luna, anul)

01.05.1980

25.02.1991

Locul

Colectiv Cercetare-proiectare Retele Electrice Facultatea Energetică

Institutia

I.P.B. - Institutul Politehnic Bucureşti

Functia

Inginer principal cercetare

Descriere generala a activitatii

Contracte de cercetare ştinţifica privind domeniul Reţelelor Electrice şi al Tehnicii Tensiunilor Īnalte

b. didactice

Perioada  de la (luna, anul)

                 pānā la (luna, anul)

25.02.1991

01.10.2004

01.10.2004

prezent

Locul

Facultatea Energetică

Catedra Sisteme electroenergetice

Institutia

U.P.B. - Universitatea ˝POLITEHNICA˝ Bucureşti

Functia

Sef de lucrari

Conferentiar

Descriere generala a activitatii, preocupare şi competenţă

Domenii de activitate :

Ž    Energetică generală ;

Ž    Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice;

Ž    Tehnica tensiunilor īnalte ;

Ž    Sisteme electroenergetice ;

Ž    Reţele electrice ;

Ž    Probleme de poluoare in industria energetică.

Domenii de preocupare şi competenţă :

Ž    Linii electrice aeriene (constructie, realizare, izolatie, impact asupra mediului, etc.) ;

Ž    Tehnica tensiunilor īnalte (descarcarea corona, pierderi de putere activa si energie, perturbari radio) ;

Ž    Compatibilitate electromagnetica cu mediul inconjurator. (E.E.M.C) şi cu mediul radioelectric in joasă si inaltă frecvenţă ; Probleme de masurare ;

Ž    Piaţa de energie electrică privita sub aspecte economice de funcţionare ;

Ž    Inginerie managerială privind exploatarealiniilor şi staţiilor in serviciul de transfer al energiei electrice intr-o piaţă a energiei electrice constituită

      (Asset managment) ;

Ž    Audit energetic.

 

4. ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

 a. Activitatea didactică.

         Pāna la data de 25.02.1991, activitatea didactică,  majoritară fiind cea de cercetare ştiininţifica, a fost una complementară exprimată prin desfăşurarea unor ore de laborator şi conducere de proiecte de an (Maşini electrice), indrumare practică tehnologică şi de conducere in activităţile specifice laboratoarelor de cercetare ştiinţifică a studenţilor (facultatea Energetică), etc.

        Activitatea didactică desfăşurată in funcţia de Şef de lucrări şi apoi cea de Conferenţiar are in conţinut următoarele :

u      Predare curs la disciplinele :

-          ˝Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice˝  (1991 - prezent)

-          ˝Reţele electrice˝ (2003 - 2004)

-          ˝Energetică generală˝ (2005 - prezent)

-          ˝Poluare din cauze energetice. Legislaţie˝ (2004 - prezent)

u      Conducere lucrări de laborator şi aplicaţii la disciplinele :

-          ˝Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice˝

-          ˝Reţele electrice˝

-          ˝Energetică generală˝

-          ˝Poluare din cauze energetice. Legislaţie˝

u      Conducere anuală de proiecte de diplomă (la facultatea de Inginerie electrică şi la facultatea Energetică).

u      Participarea anuală la activităţi precum examene de diplomă sau de admitere (facultatea Energetică).

u      Indrumare activitate individuală a studenţilor prin consultaţii, pentru probleme specifice ale acestei activităţi pe parcurs (facultatea de Inginerie electrică – Teme de studiu, in special).

u      Prelegeri privind auditul energetic in pregătirea cursanţilor in vederea obţinerii autorizaţiei de auditor (2003-2004).

 b. Activitatea tehnică.

  1. īn proiectare

Tipuri de proiecte tehnice de execuţie şi studii efectuate :

u       Proiecte tehnice de execuţie privind amenajările pentru alimentarea cu energie electrică a intreprinderilor industriale constructoare de maşini (la īntreprinderea ˝Progresul˝ Braila, Uzina de pompe ˝Aversa˝ Bucureşti, Īntreprinderea de Utilaj Tehnologic Buzău, Īntreprinderea de Cazane Mici şi Arzătoare Cluj Napoca, Īntreprinderea de Maşini Grele Bucureşti, Īntreprinderea Mecanica Nicolina - Iaşi, Īntreprinderea 23 August - Bucureşti ş.a.).

u       Proiecte tehnice de execuţie privind instalaţiile interioare de forţă, iluminat şi pe utilaje tehnologice (la īntreprinderile sus menţionate plus Īntreprinderea ˝Independenţa˝ Sibiu, Īntreprinderea de Utilaje pentru Construcţii şi Materiale Refractare Bistriţa, Īntreprinderea de Autoturisme Piteşti, Īntreprinderea ˝Independenţa˝ Sibiu ş.a.).

u       Proiecte tehnice de execuţie privind instalaţiile electrice de automatizare a proceselor tehnologice (la īntreprinderea Mecanica de Utilaj Chimic Bucureşti, Īntreprinderea de Cazane Mici şi Arzătoare Cluj Napoca, Īntreprinderea de Maşini Grele Bucureşti, Īntreprinderea 23 August - Bucureşti ş.a.).

u       Proiecte tehnice de execuţie privind acţionări electrice (Īntreprinderea de Maşini Grele Bucureşti, Īntreprinderea ˝Vulcan˝ Bucureşti ş.a.).

u       Studii de eficienţă privind factorul de putere.

u       Studii tehnico-economice de dezvoltare.

  1. īn cercetare (Institutul Politehnic Bucuresti)

 Activitatea tehnică īn perioada de funţionare ca inginer (principal) īn cercetarea din īnvăţămāntul superior s-a desfăşurat, alături de cercetarea ştiinţifică pe bază de contracte, pentru rezolvarea următoarelor probleme mai deosebite :

u       proiectarea de echipamente (lanţuri de izolatoare cu juguri speciale tip placă, lanţuri de izolatoare speciale, echipamente electrice de foarte īnaltă tensiune necesare īn experimentări precum : condensatoare de decuplare, suporţi, izolatori, sisteme de ecranare, etc.). Aceste echipamente fac parte acum din dotarea tehnică a laboratorului de Tehnica Tensiunilor Inalte in vederea efectuării diferitelor experimentări ;

u       īntocmire de proiect tehnic pentru a realiza o instalaţie experimentală de studiu privind izolaţiile īn SF6.

u       Realizarea construcţiei laboratorului de P.T.D.E.E. cu dotările de infrastructră necesare, urmărind ca pe parcurs să fie aranjate şi dotările necesare.

c. Activitatea ştinţifică

u       cercetarea stiinţifică a fost desfăşurată pe două direcţii complementare :

            -          cercetare pe bază de contract (rapoarte cu temă distinctă)

-          cu responsabilitate directă (1977 - prezent)  - 9 contracte

-          participant (1977 - prezent)                           - 61 contracte

            -     prin lucrari publicate sau comunicări, atāt in ţară cat şi īn străinătate.

u       Domenii de activitate ştiinţifică mai importante.

a.)     descarcarea corona, fenomen fizic, complex cu multiple aspecte de interes important īn domeniul electroenergeticii, cum ar fi :

u       probleme de masurare si/sau determinarea analitică a pierderilor de putere activa. Aria de acoperire in lucrari de cercetare stintifică este mare, fiind, in acelaşi timp şi practice. (participare la primele masuratori efectuate in tară, īn ceea ce priveste pierderile corona pe liniileelectrice aeriene de 400 750 kV.

u       probleme de masurare si/sau determinarea analitică a nivelului perturbatiei radioelectrice, legate strāns de cele ale pierderilor de putere activă ;

u       probleme privind parametrii de influenţă a descarcarii corona pe liniile electrice, constructivi şi de mediu. A se intelege aici abordarea influentei factorilor meteorologici generali (presiune, temperatura, umiditate) asupra pierderilor de putere activă prin descarcarea corona.prin intermediul unui program propriu de calcul s-a optimizat forma analitică a ecuaţiei de regresie multipla neliniara de punere īn evidenţă a influenţei specificate mai sus. Acest lucru reprezintă o contribuţie importantă in domeniul specific de prelucrararea datelor statistice prin metoda regresiei şi este o necesitate īn latura de specialitate.

u       Modelarea masurarii sarcinii electrice spatiale corona īn cazul fasciculelor de conductoare, pe baza principiilor energetice ;

u       Dimensionarea energetică a masurarii sarcinii electrice spatiale corona a permis stabilirea unor parametri de funcţionare, pentru o linie electrică aeriană īn prezenţa descarcării corona (inclusiv o schema de calcul echivalentă) ceea ce conduce la abordarea problematicii influenţei cantitative a descarcarii corona asupra supratensiunilor temporare, īn sensul reducerii acestora ;

b.)     Impactul liniilor electrice īn mediul inconjurator. Pe lāngă toate celelalte aspecte (nivelul perturbaţiilor radio – electric şi celorlalte perturbatii, compactizarea liniilor electrice aeriene, etc) s-a abordat problema emisiei electromagnetice la nivelul frecvenţei de 50 Hz. Caracterizarea cāmpului electric si magnetic la sol, plecānd de la comportamentul vectorial al acestora, in spaţiu şi in timpul unei perioade (parametri de evoluţie), permite o precizie mult mai bună a problemelor de determinare, măsurare şi influenţă.

c.)      Problematica optimizării caracteristicii fazei liniilor electrice aeriene din punctul de vedere al descarcării corona.

d.)     Dimensionarea ˝materialului˝ fazei liniei electrice aeriene plecānd de la curba de sarcină. Aceasta este o problemă de abordare nouă cu deschidere largă asupra conceptului nou, propriuzis, acela de compactate economică a liniei electrice aeriene. Acest parametru este instrumentul adecvat gestionării transportului energiei electrice pe o linie electrică aeriană prin prisma cerintelor economice de piaţă şi implicit a pieţei de energie electrică constituita pe acest principiu.

e.)     Algoritmi manageriali īn procesul de transfer al energiei electrice catre consumatori. Aceasta este o necesitate a stabilirii unei bune eficienţe a serviciului respectiv intr-o piaţă constituită care se traduce in ultimă instanţă prin profit. Problemele de managment aplicat (domeniul asset management) sunt la ordinea zilei īn dezbaterile din cadrul conferinţelor specifice domeniului. Exemple din specificul transportului energiei electrice sub formă de algoritmi, sunt benefici atāt in formarea viitorilor ingineri care au un bagaj de elemente privind concepţia īn exploatare pe lāngă cea invstiţională. Activitatea ştinţifică desfăşurată are şi alte deschideri, poate la fel de importante, lucru ce poate fi sesizat prin consultarea lucrurilor respective şi in primul rānd plecānd de la lista de lucrări ştinţifice.

O rapidă subliniere importantă ca o concluzie, a domeniilor ştinţifice de competenţă ar fi :

u       Descarcarea corona pe liniile electrice aeriene ;

u       Mediul electromagnetic la 50 Hz ;

u       Construcţia liniilor electrice aeriene pe principii de micşorare a impactului asupra mediului şi de optimizare a pierderilor.

u       Piaţa de energie electrică sub aspecte de proces economic eficient.

u       Etc.

5. ACTIVITATEA DE ELABORARE ŞI PUBLICARE DE LUCRĂRI.

a.)     Lucrari didactice (profesionale)

 Pentru desfăşurarea activităţilor de laborator la disciplina Tehnica Tensiunilor Īnalte, am participat, īn cadrul colectivului respectiv, la elaborarea īndrumarului de lucrari ˝ Tehnica Tensiunilor Īnalte ˝

De asemenea pentru o bună pregătire īn domeniul practic, al aplicaţiei īn domeniul ingineresc de profil, in cadrul disciplinei Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice am elaborat o lucrare tip īndrumar didactic cu expunerea algoritmică spre rezolvare a 4 teme de studiu pentru acoperirea activităţilor individuale ale studenţilor. Prin conţinutul şi scopul lor, aceste teme reprezintă elemente de pregătire a procesului de īnvaţare de la stadiul de teorie (curs) la cel aplicativ practic. De asemenea, acesta mai reprezintă şi o continuare, la un nivel mult mai complex, a procesului de invăţare prin activităţi specifice de laborator (parte practică). O asemenea lucrare reprezintă, de fapt, un manual ce acoperă această activitate pe parcurs a studenţilor, lucru necesar pentru pregătirea lor īn condiţiile unei profesii cu un caracter prin excelenţă practică.

b.)     Lucrări ştinţifice.

u       Teza de doctorat abordează tema complexă a descărcării corona pe conductoarele liniilor electrice aeriene şi are ca obiect principal, evidenţierea influenţei acestui fenomen fizic complexa supra parametrilor liniilor electrice aeriene prin prisma pierderilor de putere activă şi energie.

      Sintetic, conţinutul lucrării abordează aspectele, considerate mai importante.

-          definirea parametrilor de influenţă şi modul lor de acţiune;

-          valoarea, diferenţiată după aceşti parametri de influenţă şi mărimea lor, a pierderilor de putere activă ;

-          probleme de optimizare a construcţiei fazei şi pentru coronamentul liniei electrice aeriene.

-          Abordarea pierderilor de putere activă prin descărcarea corona plecānd de la problemele de cinematică ale sarcinii electrice spaţiale.

u       Articole

Activitateade cercetare ştinţifică, desfăşurată sub forma de articole publicate sau comunicări, are ca obiective :

-          probleme complexe de descarcari corona ;

-          probleme legate de propagarea supratensiunilor şi influenţa descărcării corona asupra supratensiunilor corona.

-          construcţia liniilor electrice aeriene īn soluţie clasică sau compactă cu problematica clasică şi considerente de izolaţie, īncadrare īn condiţii de mediu şi probleme de optimizare ;

-          cinematica sarcinii electrice spaţiale corona şi problemele de pierderi şi nivelul perturbaţiilor radioelectric.

-          cāmp electric şi magnetic la sol, īncadrare īn norme, determinarea şi probleme de măsurare ;

-          probleme legate de constituirea a unei pieţe de energie electrică funcţional compatibilă economiei de piaţă īn contextul sistemului energetic (privire dinspre latura economică) şi calitatea energiei pe o asemenea piaţă (problematică ce deschide capitolul stabiliri de algoritme manageriale in domeniul energiei electrice) ;

-          probleme şi aspecte algoritmice de managment aplicat (asset management) īn domeniul transferului energiei electrice īn cadrul sistemului electroenergetic.

Volumul acestei activităţi are următoarea expunere :

u      lucrări publicate īn reviste de specialitate                                                     10

u      lucrări publicate volumele unor manifestări stinţifice internaţionale            14

                        - desfăşurate in strainătate                                                              8

                        - desfăşurate īn tară                                                                          6

u      lucrari publicate īn volumele unor manifestări stinţifice naţionale                 33

u      comunicări ştinţifice (nepublicate)                                                                   22

6. ALTE DATE :

Membru al asociaţilor profesionale :

u      Societatea de instalaţii electrice şi automatizări din Romānia

u      Asociaţia inginerilor electricieni şi electronişti din Romānia

u      Societatea inginerilor energeticieni din Romānia

Top