CURRICULUM VITAE

 

 

 

1. Nume: IORDĂNESCU   

    Prenume: Ion

 

3. Data şi locul naşterii: 16.06.1925

 

4. Cetăţenie: română

 

5. Stare civilă: văduv

 

6. Studii:

Instituţia

Perioada

Grade sau diplome obţinute

Institutul Politehnic Bucureşti – Facultatea de Electrotehnică

1946 - 1950

Inginer

Institutul Politehnic Ilmenau – Germania

1961 - 1964

Doctor Inginer

 

7. Titlul ştiinţific: doctor inginer în Electroenergetică – Politehnica Ilmenau – Germania (1961-1964)

 

8. Experienţa profesională:

Perioada:

Instituţia:

Funcţia:

Descriere

1951 - 1968

IPB

Asistent (cumul)

Şef lucrări (cumul)

Catedra Centrale şi Reţele Electrice

1950 - 1968

ISPE / MEE

Inginer / Consilier

Proiectare / Coordonare – şef serviciu

1968 - 1977

IPB

Conferenţiar

Catedra de Reţele Electrice

1977 - 1995

IPB / UPB

Profesor

Catedra de Reţele Electrice / Electroenergetică

1995 - prezent

UPB

Profesor consultant

Catedra Electroenergetică

1980 - prezent

UPB

Conducător doctorate

Catedra Electroenergetică

 

9. Locul de muncă actual şi funcţia:

UPB,  Catedra Electroenergetică,  profesor consultant, conducător doctoranzi.

 

10. Vechime la locul de muncă actual:

Peste 50 ani.

 

11. Brevete de invenţii:

 

12. Lucrări elaborate şi / sau publicate:

                22 cursuri, manuale şi culegeri de probleme;

                16 articole publicate în reviste de specialitate;

                24 comunicări ştiinţifice;

                peste 100 contracte de cercetare ştiinţifică în domeniul electroenergetic

 

        Selecţiuni de lucrări publicate:

  1. Iordănescu, I., ş.a. – Alimentarea cu energie electrică a intreprinderilor industriale, Ed. Tehnică 1978;
  2. Iordănescu, I., Iacobescu, Gh., – Alimentarea cu energie electrică a intreprinderilor , Ed. Didactică şi Pedagogică 1980;
  3. Iordănescu, I., Iacobescu, Gh., Tudose, M., – Reţele şi sisteme electrice , Ed. Didactică şi Pedagogică 1985:
  4. Iordănescu, I., Iacobescu, Gh., ş.a. – Alimentarea cu energie electrică a intreprinderilor. Probleme., Ed. Tehnică 1985;
  5. Iordănescu, I., ş.a. – Regimul deformant în noduri ale sistemului energetic cu consumatori deformanţi. Energetica nr.2, seria B, 1992;
  6. Iordănescu, I., ş.a. – Adaptarea măsurilor de compensare a factorului de putere în condiţiile create de existenţa regimului deformant. Energetica nr.5, seria B, 1995;
  7. Iordănescu, I., ş.a. – Probleme actuale privind relaţiile furnizorului de energie electrică cu consumatorii în economia de piaţă. Energetica nr.3, seria B, 1996;

 

13. Membru al asociaţiilor profesionale:

 

14. Limbi străine cunoscute:

Germană, Franceză şi Rusă – foarte bine;

Engleza – bine.

 

15. Alte competenţe:

 

16. Specializări şi calificări:

Instituţia

Perioada

Grade sau diplome obţinute

Institutul Politehnic Ilmenau – Germania

1961 - 1964

Doctor Inginer

Academia Română

 

Premiul Aurel Vlaicu

 

17. Experienţa acumulată în alte programe:

Programul/Proiectul

Funcţia

Perioada

Buget gestionat

Stadiul programului

Peste 100 Contracte de Cercetare Ştiinţifică

Responsabil Contracte

1965 - 2001

 

Onorate

 

 

                Data completării: 

             30 octombrie 2006                                                                                  

 

 

 

 

 Semnătura

 

 

 

Top
| CURSURI | DOMENII CERCETARE | MEMBRI | DESPRE NOI