CURRICULUM  VITAE

Prof. dr. ing. DUMITRIU CĂTĂLIN

           

            1.   DATE GENERALE

            Data şi locul naşterii: 11.02.1950, Bucureşti.

            Studii: Liceul Sf. Sava, Bucureşti,1967;

Facultatea de Energetică, secţia Electroenergetică, Institutul Politehnic        

Bucureşti, 1973; Media anilor de studii: 9,85 şi 10 la examenul de  

diplomă

            Titluri ştiinţifice: doctor inginer, Institutul Politehnic Bucureşti,1987.

            Specializări: Institutul de Studii şi Proiectări Energetice Bucureşti, 1975;

                                 Institutul Politehnic Bucureşti, 1986 - curs de pregătire metodică şi pedagogică;

                                 Şcoala Politehnică Federală din Lausanne, Elveţia (EPFL) 1995.

                                 Universitatea Catolică din Liege 1999.

            Domenii de competenţă:

                        - Funcţionarea sistemelor electroenergetice în regimuri normale şi perturbate;

- Funcţionarea sistemelor electroenergetice în regimuri tranzitorii şi dinamice;

                        - Conducerea automată a sistemelor electroenergetice;

                        - Dinamica liniilor electrice aeriene;

                        - Funcţionarea reţelelor de cabluri şi aeriene (inclusiv linia de 750 kV);

                        - Funcţionarea economică a consumatorilor;

                        - Funcţionarea reţelei de tracţiune electrică.

 

            2. FUNCŢII DIDACTICE (PROFESIONALE)

            01.09.1973 -01.10.1976 - asistent stagiar, Catedra Reţele Electrice, Institutul Politehnic Bucureşti;

            01.10.1976 - 01.10.1990 - asistent universitar titular la Catedra de Reţele Electrice, Institutul Politehnic Bucureşti;

            01.10.1990 - 01.10.1993 -      Şef de lucrări titular la Catedra de Electroenergetică, Universitatea Politehnica Bucureşti;

            01.10.1993 - 11.03.1998 - conferenţiar titular la Catedra de Electroenergetică, Universitatea Politehnica Bucureşti;

11.03.1998 - prezent - profesor titular la aceeaşi catedră şi prodecan al Facultăţii de Energetică până în iunie 2000.

 

            3.   ACTIVITATE  PROFESIONALĂ

            3.1. Activitate didactică

            Cursuri predate şi aplicaţii

Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice, Reţele şi Sisteme Electrice, Reţele Electrice Industriale, Alimentarea cu Energie Electrică a Întreprinderilor Industriale, Alimentarea cu Energie Electrică a Marilor Consumatori, Conducerea Ierarhizată prin Dispecer a Sistemelor Electroenergetice, Fenomene Neliniare în Sistemele Electroenergetice, la facultatea de Energetică, anii IV, V şi studii aprofundate.           

            ALTE activităţi didactice

Conducere de proiecte de diplomă şi lucrări de dizertaţie; Membru în comisii de doctorat; Conducător de lucrări pentru obţinerea gradului I în învăţământul preuniversitar şi Preşedinte numit de Ministerul Educaţiei Naţionale al unor astfel de comisii; Conducător de lucrări de cercetare a unor studenţi în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti; Organizarea şi întreţinerea unor laboratoare din cadrul Facultăţii de Energetică.

În anii 1991-1997 a pregătit studenţi ai Facultăţilor de Energetică şi Electrotehnică pentru examenul de electrician autorizat, organizat de unităţile specializate ale RENEL din Bucureşti. 

             3.2. Activitate tehnică

A participat la elaborarea a 143 de studii pe bază de contract cu beneficiari din RENEL, întreprinderi economice, instituţii de cercetare ştiinţifică şi proiectare, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, Ministerul Învăţământului, dintre care la 50 responsabil de contract.

A participat în calitate de expert la finalizarea unor lucrări de construcţii- montaj pentru pregătirea punerii în funcţiune a unor instalaţii electroenergetice şi verificarea "in situ" a unor echipamente, lucrări contractate de RENEL şi ROMELECTRO. În calitate de expert în LEA am fost solicitat în cadrul acestor lucrări de două ori în IRAK.

A fost solicitat de asemenea în calitate de consultant ştiinţific şi tehnic de  întreprinderi, unităţi ale RENEL, Ministerul Transporturilor şi SNCFR, unităţi militare specializate, în vederea analizării funcţionării unor echipamente şi componente electroenergetice.

A participat la efectuarea de expertize tehnice în cadrul RENEL şi în comisii ale Ministerului Educaţiei şi Învăţământului şi la solicitarea Comandamentului Pompierilor.

A participat la activităţi de consultanţă tehnică, expertize tehnico-energetice şi asistenţă tehnică pentru diferiţi beneficiari şi efectuare de teste pentru asimilarea de noi produse şi tehnologii.                

A participat la realizarea unui brevet de invenţie - acordat pentru un dispozitiv de atenuare a vibraţiilor liniilor electrice aeriene.

            3.3. Activitate de cercetare ştiinţifică

            În domeniile:

·        Stabilităţii sistemelor electroenergetice;

·        Analizei funcţionării în regim dinamic a liniilor electrice aeriene;

·        Funcţionării reţelelor şi sistemelor electrice;

·        Managementului energiei electrice.

15 cărţi şi cursuri universitare; 98 de lucrări publicate; 58 comunicări ştiinţifice; 143 lucrări ştiinţifice pe bază de contract, 1 invenţie.

3.4. Domenii de competenţă:

·        Funcţionarea sistemelor electroenergetice în regimuri normale şi perturbate;

·        Funcţionarea sistemelor electroenergetice în regimuri tranzitorii şi dinamice;

·        Conducerea automată a sistemelor electroenergetice;

·        Dinamica liniilor electrice aeriene;

·        Funcţionarea reţelelor de cabluri şi aeriene (inclusiv linia de 750 kV);

·        Funcţionarea economică a consumatorilor;

·        Funcţionarea reţelei de tracţiune electrică.

Alte competenţe:

·        expert la finalizarea unor lucrări de construcţii - montaj pentru pregătirea punerii în funcţiune a unor instalaţii electroenergetice şi verificarea "in situ" a unor echipamente, lucrări contractate de RENEL şi ROMELECTRO. În calitate de expert în LEA, solicitat în cadrul acestor lucrări de două ori în Irak ; 

·        consultant ştiinţific şi tehnic solicitat de întreprinderi, unităţi ale RENEL, Ministerul Transporturilor şi SNCFR, unităţi militare specializate, în vederea analizării funcţionării unor echipamente şi componente electroenergetice ;

·        consultant ştiinţific la efectuarea de expertize tehnice în cadrul RENEL şi în comisii ale Ministerului Educaţiei şi Învăţământului şi la solicitarea Comandamentului Pompierilor ;

·        participant la activităţi de consultanţă tehnică, expertize tehnico-energetice şi asistenţă tehnică pentru diferiţi beneficiari şi efectuare de teste pentru asimilarea de noi produse şi tehnologii.          

 

            4. AFILIERI

            Membru fondator al Fundaţiei ştiinţifice "Constantin Dinculescu" şi a Buletinului 

            ştiinţific al acesteia;

            Membru al Societăţii Române de Electrotermie;  

            Membru al Societăţii Inginerilor Energeticieni din România;

            Membru al Comitetului Român pentru Conferinţa Mondială a Energiei;

            Membru ROAMSE (Romanian Association for the Advancement of Modeling and 

            Simulation Technique in Enterprises).

            Membru al Comitetului Naţional CIGRE.

 

 

 noiembrie  2006

Top
| CURSURI | DOMENII CERCETARE | MEMBRI | DESPRE NOI