UNIVERSITATEA “POLITEHNICA“ DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE ENERGETICĂ

Splaiul Independenţei, Nr. 313, Sector 6 Bucureşti

Tel: 4021 40 29 433;  4021 40 29 799; Fax 4021 318 10 15

 

 

 

 

 

Home

Noutăţi

Calendar

Formulare

Utile

Contact

 

CURSURI DE PREGĂTIRE TEORETICĂ PENTRU AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR

 

 

 

În conformitate cu Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, Facultatea de Energetică din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a obţinut acordul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE (prin adresa nr. 5582 din 11.02.2010), să organizeze cursuri de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice necesară candidaţilor la examenul de autorizare organizat de ANRE în conformitate cu prevederile legale.

 

Cursurile sunt organizate de Catedra de Sisteme Electroenergetice şi se adresează candidaţilor care doresc să susţină examenul de electrician autorizat (persoane cu studii superioare), pentru următoarele categorii:

      gradele III A şi IV A (proiectarea de instalaţii electrice);

      gradele III B şi IV B (executarea de instalaţii electrice).

 

Se pot înscrie şi candidaţii cu studii superioare care doresc să susţină, într-o primă etapă, examenul de electrician autorizat pentru categoriile II A şi B.

 

Cursurile vor avea durata de 5 zile (30 de ore) şi vor fi organizate în serii constituite din 20 de cursanţi. Perioadele de desfăşurare a următoarelor serii vor fi stabilite în funcţie de completarea numărului de cursanţi şi vor fi anunţate ulterior. Pentru constituirea seriilor, persoanele interesate sunt rugate să-şi manifeste intenţia de participare la cursuri prin completarea şi trimiterea cererii de înscriere.

 

Conţinutul cursurilor acoperă integral tematica recomandată de ANRE:

      Electrotehnică şi Electroenergetică;

      Legislaţie;

      Norme Tehnice.

 

Cursurile se vor încheia cu un examen, similar cu cel organizat de ANRE în vederea atestării, în urma căruia se va acorda un certificat de absolvire, însoţit de o anexă.

 

Personalul implicat în cursurile de pregătire teoretică este constituit din cadre didactice universitare titulare şi asociate de la Facultatea de Energetică, având o bogată experienţă teoretică şi practică în domeniu.

 

Preţul cursului este de 550 lei/persoană (nu se percepe TVA) şi poate fi achitat în numerar sau prin virament bancar.

În cazul în care plata se face prin ordin de plata vă rugăm să completaţi şi să transmiteţi formularul aferent ce poate fi descarcat de la secţiunea Formulare

 

Documentele necesare pentru înscriere:

      cerere;

      copia actului de identitate;

      copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă calificarea profesională;

      copia certificatului de căsătorie (doar în cazul în care numele de pe diplome diferă de cel din actele de identitate).